ראש חודש כסלו

י"ד כסלו

שבתון שיעור ד'

ה' טבת

יוד שבט

מבצע הכנה ליוד שבט

כ"ב שבט

שבת אחדות של שיעור ד' אצל הרב ווינער

התוועדות ז אדר

התוועדות פסח שני

מבצע בין הזמנים

ל"ג בעומר